Geotechnika

Naše služby v oboru geotechnika jsou komplexní. Navrhneme Vám projekt založení malého domu i velký objekt, zpracujeme pro Vás celý úsek liniové stavby, anebo dílčí stavební objekt. Preferujeme řešení blízká přírodě (gabionové konstrukce, vyztužené zeminy), jsou ale místa, kde tyto konstrukce aplikovat nelze, a proto umíme také pilotové stěny, úhlové zdi a další masivní konstrukce.

 • Zakládání staveb (plošné, hlubinné)
 • Zajišťování stavebních jam
 • Opěrné a zárubní konstrukce
 • Zemní konstrukce
 • Gabionové konstrukce

Podzemní stavby

Zpracujeme pro Vás kompletní projekty i dílčí části (postupy ražeb, portálové úseky, startovací šachty). Máme zkušenost s tunely velkých profilů i s malými profily štol a šachet. Naše projekty neslouží k odkládání hrnečků, podle našich projektů se staví :).

 • Primární a sekundární ostění tunelů, štol, šachet
 • Podzemní garáže, kolektory
 • Sklípky
 • Statické posouzení

Consulting

Navrhneme pro Vás optimalizované řešení a zpracujeme odborné posudky v našem oboru. Pokud již máte svého projektanta, nabízíme Vám kontrolu projektové dokumentace včetně posouzení statického výpočtu – nikdo není dokonalý a víc očí víc vidí 🙂 . Máte-li problém na stavbě, rádi Vám rychle pomůžeme s jeho řešením – čas jsou peníze.

 • Posudky projektové dokumentace
 • Optimalizace technického řešení
 • Technická pomoc na stavbách
 • Posuzování geotechnických konstrukcí – zpracování nezávislých posudků