Tunel Radejčín – RDS (Pragoprojekt)

Tunel Radejčín je dálniční tunel na dálnici D8 v Českém středohoří. Tunel je kategorie T 9,5 dlouhý 620m, z toho je ražená část 456m. Ražba probíhala ve složité geologii Českého středohoří (tufy, tufity, bazalty různého stupně zvětrání). Pražský portál tunelu byl realizován ve sprašové závěji mocnosti až 7m. Práce na stavební části realizační dokumentace tunelu probíhala v letech 2008-2011.

Popis projektu

2011

rok