Zárubní zeď – Tisovec

Objekt zárubní zdi je na rekonstruovaném úseku cesty I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina v Banskobystryckém kraji. V úseku došlo úpravě směrového a šířkového uspořádání, což si vyžádalo realizaci zárubní zdi. Zeď je navržena jako kotvená, kotvy délky 4-8m. Pro zvýšení tuhosti zdi jsou v osové vzdálenosti 3m navržena železobetonová žebra. Mezi žebry jsou obkladní gabionové konstrukce. Konstrukce je výšky až 8,5m a přibližně ve dvou třetinách je rozdělena lavicí. Část opěrné zdi nad lavicí je realizována bez ztužujících žeber. Celková délka zárubní zdi je 180m.

Popis projektu

Předmětem rekonstrukce silnice I / 72 je úprava směrového a šířkového uspořádání silnice v délce 4,228 km.
Trasa silnice I / 72 je vedena horským územím Veporských vrchů ve velmi členitém terénu. Řešený úsek začíná v km 0,000 před křížením se žel. tratí č. 174 Brezno – Jesenské a na konci staničení překonává hranici okresů – sedlo Zbojská – s napojením na původní vedení silnice I / 72. Opěrné konstrukce zárubních a opěrných zdí jsou významnými stavebně – technickými prvky a jsou navrhovány tak, aby co nejvíce minimalizovali zásah do krajiny.

2012

rok