Mikropilónová stěna – Veľký Krtíš

Sanace sesuvu na komunikaci I/75 u obce Velký Krtíš v Banskobystrycém kraji. Po vydatných deštích došlo v pravé části vozovky k prosednutí až o 1m a sesutí násypové části v rozsahu 120m. Sanace byla rozdělena na dvě části, kdy byla primárně řešena příčina sesuvu a následně byla vybudována tuhá konstrukce v místě prosednutí vozovky.

Popis projektu

Iniciátorem této mimořádné události byla voda, proto byl v rozsahu cca 200m na návodní straně komunikace vybudován odvodňovací drén hloubky 1,5m s příčnými žebry směrem do přilehlého svahu, tím byla zajištěna stabilizace celého prostoru. V místě prosednutí vozovky byl realizován mikropilotový rošt, kde každá třetí mikropilota byla ukloněna proti svahu a působila jako tahový prvek. Mikropiloty byly v horní části zmonolitněny železobetonovým prahem, který slouží také pro ukotvení svodidel.

2011

rok